STRONA W BUDOWIE

Właścicielem strony jest:
ROLGO Sp. z o.o.
Wilkowisko 79
34-617 Wilkowisko
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000747430
VAT/NIP: PL5272864148
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 133 500 zł
POLSKA / POLAND / POLEN
Kontakt: kontakt@rolgo.pl

Obecnie strona w budowie.

Copyright by www.ROLGO.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie zdjęć i opisów ZABRONIONE!